Přihlásit
Golfová společnost Újezd n.L. a Klánovice
 
 
 

ČLENSTVÍ V GSUK

 
 
GSUK není uzavřenou společností, ale vyhrazujeme si právo, v zájmu našich členů, rozhodovat o přijetí přihlášky. Trvalý pobyt v Klánovicích nebo Újezdu nad Lesy není nutnou podmínkou členství ... :-)
Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice. z.s. je otevřena všem, kdo respektují historické sportovní a společenské tradice golfu a jsou svojí aktivitou přínosem pro klub.
Všichni členové se aktivně podílejí na chodu klubu a pravidelně se účastní sportovních i společenských událostí.
Významnou součástí života jsou charitativní projekty. Účast na těchto událostech je ctí a prestiží každého člena klubu.
Respektování Stanov GSUK, Pravidel golfu, golfové etikety a sportovně technických předpisů jednotlivých hřišť je závazné pro všechny členy. 
 

Výše členských příspěvků pro rok 2020

Vážení členové i budoucí,
 
na schůzi dne 27.11.2019 byly schváleny pro r. 2020 členské příspěvky ve výši:

  1. 1800,- Kč standardní členství

  2. 1000,- Kč pro děti do 18 let a pro členy, dlouhodobě pobývající v zahraničí

Chtěli bychom Vás požádat o jejich uhrazení na klubový účet č. 8680630001/5500 nejpozději do 28.1.2020. Jako var. symbol uveďte své členské číslo nebo do poznámky napište jméno.

Těšíme se na společné prožití nových golfových zážitků 

Výbor GSUK 

 
mapka.png
Vytvořeno společností Miovel, 2012